Pasaulinė Pašvęstųjų dienos šventė

. Naujienos | 0
2020 m. vasario 2 d. Kauno ( Palemono) bendruomenės sesės Pasaulinę Pąšvęstojo gyvenimo dieną šventė dalyvaudamos šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje, kartu su kitų kongregacijų broliais ir sesėmis tarnaujančiais Kauno arkivyskupijoje. Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. Po Šv. Mišių šventės dalyviai išgyveno bendrystę agapėje, kuri vyko parapijos namuose.

Šv. Kun. Bosko šventė Palemono ir Kaišiadorių bendruomenėse

. Naujienos | 0
     Sausio 31 d. Palemono bendruomenės seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai ir Palemono parapijos bendruomenės nariai šventė Šv. kun. J. Bosko šventę. Šventės dalyviai dalyvavo vakaro Šv. Mišiose Palemono parapijos bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, homiliją sakė diakonas Martynas Povylaitis ASC. Po Šv. Mišių norintys galėjo pagerbti šv. kun. J. Bosko relikvijas. Po maldos šventės dalyviai šventė bendrystės momentą seserų saleziečių namuose: dalinosi atsineštomis vaišėmis, dalyvavo Palemono parapijos jaunimo paruoštame protmūšyje. Šventės pabaigoje kiekvienas dalyvis išsitraukė Šv. kun. Bosko mintį, kaip asmeninį palinkėjimą siekti šventumo sekant jo pavyzdžiu.

     Tuo tarpu Kaišiadoryse kunigo Jono Bosko šventę šventėme dviem etapais. Pirmiausia su šv. Jonu Bosko supažindinome mažuosius mūsų bendruomenės draugus. Vaikai dalyvavo susitikime, kur ne tik susipažino su šventojo gyvenimu, bet taip pat meldėsi, prašė Bosko užtarimo, žaidė, vaišinosi. Vaikams labai patiko, kad vaikų ir jaunimo globėjas ragino žaisti, bėgioti, dūkti ir nedaryti nuodėmių. Kitą dieną kartu su parapijiečiais šventėme iškilmingas šventas Mišias, kuriose meldėmės už mūsų bendruomenės draugus, geradarius, vaikus, jaunimą. Kartu dėkojome Dievui už mūsų bendruomenę, kuri jau dešimt metų gyvena ir darbuojasi Kaišiadoryse.

     Mišių pabaigoje klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius palaimino visus šv. Jono Bosko relikvija.  Išeinant parapijiečiams padovanojome skirtukus knygai su kun. Jono Bosko posakiu: „BŪK LINKSMAS, DARYK GERA, o žvirbliai tegul sau čirškia!“

Leiskime jiems čirkšti, o mes nenustokime daryti gera!

Su kun. Jono Bosko švente!

. Naujienos | 0

Su kun. J. Bosko švente!!! Džiaugiamės vėl galėdami pasveikinti jus visus su kun. J. Bosko švente: brangius Mokytojus, pedagogus, bendruomenės draugus, geradarius, vaikus ir jaunimą, mylimus parapijiečius. Būkite linksmi ir darykite gera! Šia proga, norime pasidalinti su jumis NAUJIENA: atrasta pirmoji (taigi, pati seniausia) su kun. J. Bosko daryta nuotrauka (1858/1868 m. Turine, Italijoje). Dienos šviesą išvydusi pirmoji, bet atrasta iš visų paskiausiai, 2002 m. Po to, sekė įvairūs tyrinėjimai, norint nustatyti ar tai tikrai kun. J. Bosko atvaizdas. Šį darbą vykdė salezietis ir istorikas kun. Pranciškus Motto.

Be galo džiaugiamės šiuo atradimu ir linkime jums visiems gražios kun. Jono Bosko šventės!

Šv. kun. Jonai Bosko, melski už mus!