Palemono vaikų dienos centrui- 25 metai

. Naujienos | 0
Spalio 2 dieną Palemono VDC nariai šventė šio centro veiklos 25 – erius metus. Šia proga, dėl šalyje esančios pandeminės situacijos, šventėje dalyvavo tik šio centro darbuotojai ir jį lankantys vaikai. Anksti ryte jie išvyko į Telšius, kur aplankė “Alkos” muziejų. Vaikams labai patiko dalyvauti edukacijos programose. Šventės dalyviai  Telšių katedroje susitiko su br. Piercarlo Manzo SDB, kuris jiems papasakojo šios šventovės istoriją. Vaikams labai patiko pasivaikščiojimas prie Masčio ežero. Vakare grįžo į Palemoną kupini malonių įspūdžių ir džiugios bendrystės patirties.

Seserų saleziečių Generalinė Kapitula

. Naujienos | 0

XXIV Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų (Seserų saleziečių) Kapitula prasidėjo Romoje  2021 metais rugsėjo 11 d. ir baigsis spalio 24 d. Generalinė Kapitula – tai pasidalinimo  patirtimi laikas, ieškojimas naujų galimybių, kaip atsakyti į šiandieninio pasaulio iššūkius,  skelbiant Gerąją Naujieną vaikams, jaunimui ir šeimoms.

Į Kapitulą susirinko 172 delegatės. Jos atstovauja 11.535 seseris,  dirbančias įvairiose pasaulio šalyse. Nors seserys suvažiuoja iš skirtingų kraštų,  jas sieja ta pati charizma, ta pati Šv. Jono Bosko ir Šv. Marijos Dominykos Mazzarello palikta šeimos dvasia.

Generalinė Kapitula- tai laikas,  skirtas apmąstyti  ateinančių šešerių metų gairėms,  bendruomeninis Dievo valios ieškojimo metas.  Čia bendradarbiauja seserys salezietės,  pasauliečiai,  saleziečių šeimos jaunimas.  Jie kartu meldžiasi,  studijuoja,  teikia pasiūlymus.  Kapitulos tikslas- atverti širdį, priimti Šv. Dvasios įkvėpimus ir entuziastingai eiti pirmyn, atpažįstant jaunimo, kuris nuolat keičiasi, poreikius.  Tai didelis paskatinimas būti veikliomis Bažnyčioje ir pasaulyje.

Palydėkime susibūrusias  seseris malda,  kad būtų įgyvendinta tai,  kas užsibrėžta. Teleidžia Šv. Dvasia  atsinaujinti Kristaus šviesoje.

Salezietiškos vasaros džiaugsmai

. Naujienos | 0

 

Vasara- stovyklų metas. O po įtemptų ir kupinų suvaržymų, dėl Covid pandemijos, mokslo metų, buvome išsiilgę vieni kitų: džiaugsmingo buvimo kartu, gyvos bendrystės.

Tad liepos mėn., kelių šimtų vaikų ir jaunimo būrys, kartu su gausiu būriu animatorių, broliais saleziečiais ir ses. Jolanta Gurskaite FMA iš Kaišiadorių, susitikome Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje, dieninėje stovykloje, kuri truko dvi savaites. Dvi savaitės salezietiškoje dvasioje, kurios metu netrūko žaidimų, išvykų, maldos momentų, naujų patirčių ir žinių įgyjimo, o svarbiausia- skambaus juoko, naujų pažinčių, broliškos/ seseriškos bendrystės. Kadangi ši vasara mus lepino išskirtine šiluma, su malonumu džiaugėmės ir mėgavomės vandens žaidimais, o paskutiniąją dieninės stovyklos dieną, džiuginome vieni kitus paruoštais pasirodymais!

Tačiau tai dar ne pabaiga!  Kas norėjo ir turėjo galimybę pratęsti vasaros džiaugsmus ir nuotykius, rugpjūčio mėn., susitikome Tverečiuje, brolių saleziečių stovykloms skirtoje sodyboje. Praleidome vieną, bet labai džiaugsmingą, savaitę, kurios metu stiprinomės dvasiniu maistu, pramogavome, iškylavome, … Tai buvo laikas dar gilesnės salezietiškos dvasios, šeimos dvasios patirties akimirkų išgyvenimo, kai visi, kaip viena didelė šeima, buvome atsakingi vienas už kitą, už kiekvienos dienos akimirkos kūrimą.

Sugrįžome atsigavę, dvasiškai ir fiziškai sustiprėję. Ir nors jau vasara eina į pabaigą, išsiskyrėme su viltimi vėl gyvai susitikti ir bendrauti mokslo metų eigoje!