s. Linai Minelgaitei FMA buvo įteiktas Šiluvos Dievo Motinos medalis

. Naujienos | 0

2018 06 24 d. Kauno arkivyskupijoje buvo švenčiama arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmė. Iškilmingų šv. Mišių Kauno arkikatedroje bazilikoje metu, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, klierikui Stasiui Blinstrubiui buvo suteikti diakono šventimai. Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo ses. Liną Minelgaitę FMA. Apdovanojimas jai įteiktas už nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą, sielovadinę pagalbą Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje, rūpinimąsi vaikų parengimu Eucharistijos priėmimui ir ištikimybę Bažnyčiai.

 

 

 

 

Vaikų stovyklėlė

. Naujienos | 0

Birželio pabaigoje, Kaišiadoryse, turėjome džiaugsmingą, salezietišką vaikų dienos stovyklėlę, prie kurios įgyvendinimo prisidėjo ses. Jolanta, ses. Jurgita ir savanorės – animatorės. Jos metu netrūko juoko, linksmybių ir maldos. O kaipgi vasarą be vandens! Jis mus taipogi gaivino. Turiningai ir nuotaikingai praleidę laiką, išsiskyrėme su užsidegimu susibėgti ir sekančią vasarą.


s. Jurgita

Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė Palemono vaikų dienos centre

. Naujienos | 0

2018 m. birželio 1 dienos popietę Kauno Palemono dienos centro vaikai kartu su Kauno mieste esančiais vaikų dienos centrų vaikais seserų saleziečių namuose šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Šventė prasidėjo šventės svečių – geradarių pasisakymais ir dienos centrų vaikų pasirodymais. Šventės dalyviai turėjo galimybę bendrauti tarpusavyje, žaisti įvairius žaidimus ir dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. Šventės uždarymo metu vaikai siuntė palinkėjimų balionus ir valgė tortą. Tradicija tapusį renginį organizavo seserys salezietės ir Kauno vaikų dienos centrai.


Palemono seserų informacija