Salezietiška vasara

. Naujienos | 0

Birželio – rugpjūčio mėn. įvyko didis džiaugsmas saleziečių šeimoje: prie Vilniaus brolių saleziečių SDB, bei animatorių organizuojamų vaikų ir jaunimo stovyklų prisijungia ir salezietė ses. Jolanta FMA iš Kaišiadorių. Stovyklavietėje – sukurtoje namų aplinkoje, dvelkė salezietiška dvasia: džiaugsmas, kylantis iš buvimo kartu, juokas, pramogos, susiklausymas ir dėmesingumas vienas kitam bei nuoširdi bendrystės dvasia su Dievu ir šalia esančiu. Gyvenome lydimi kun. J. Bosko žodžių „Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite“.

 

 

 

 


Seserys FMA

Piligriminė kelionė į Turiną

. Naujienos | 0
Birželio 25 –  liepos 4 dienomis saleziečių bendradarbiai, Kauno salezietiško dvasingumo gimnazijos "Vyturys" mokytojai ir Kauno Palemono parapijos parapijiečiai lydimi s. Liucijos Grybaitės FMA ir Kauno Palemono parapijos klebono kun. Renaldo Šumbrauskio vyko į Turiną. Piligriminės kelionės tikslas buvo geriau pažinti Šv. kun. Jono Bosco asmenį ir salezietišką dvasingumą. Kelionės metu piligrimai aplankė Šv. kun. Jono Bosco gimtinę ir Valdoko, salezietiško dvasingumo ir veiklos lopšį. Šioje patirtyje Turine keliauninkus lydėjo broliai saleziečiai Bruno Ferrero SDB ir Giuglio SDB. Kelionės metu piligrimai taip pat aplankė Milano katedrą, Certosa di Pavia esantį kartūzų vienuolyną, Gardos ežerą, Adrijos jūrą, Veneciją, Veroną ir Paduvą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMA seserys inf.

Dienos centro vaikų atostogos prie jūros

. Naujienos | 0
Liepos 5 – 9 dienomis grupelė vaikų iš Palemono vaikų dienos centro ilsėjosi Karklėje. Juos lydėjo s. Irutė Dovydaitytė FMA ir s. Inga Rukaitė FMA. Poilsio metu vaikai džiaugėsi jūros teikiamais malonumai, žaidė įvairius žaidimus, bendravo, meldėsi.

FMA inf.