Pasaulinis saleziečių bendradarbių kongresas

. Naujienos | 0
Spalio 25-28 dienomis, Romoje vyko saleziečių bendradarbių asociacijos (ASC) penktasis pasaulinis kongresas. Jame dalyvavo saleziečių bendradarbių provincijų ir regionų vadovai, bei atsakingieji, lydimi delegatų, sesių FMA ar brolių SDB. Lietuvos kun. A. Skelčio saeziečių bendradarbių centrui atstovavo ses. Liucija Grybaitė FMA ir Miglė Lipavičienė SC. Džiugioje, šeimyniškoje atmosferoje per 300 saleziečių iš 66 šalių dalinosi iššūkiais ir salezietiškos charizmos stiprybėmis, kurios taip reikalingos ugdant jaunimą nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Naujuoju pasauliniu saleziečių bendradarbių koordinatoriumi išrinktas Antonio Boccia iš Neapolio.
Miglė SC

Palaimintasis Mykolas Rua

. Naujienos | 0

Besidžiaugdami pirmuoju sniegu, šiandien minime pal. Mykolą Rua (1837 – 1910), kunigą. Jis buvo pirmasis šv. Jono Bosko įpėdinis, vienas iš tos nedidelės grupelės jaunuolių, iš kurių prasidėjo visa Šv.Pranciškaus Salezo Draugija (Saleziečiai). Po steigėjo Kunigo Bosko, jis buvo pirmasis Saleziečių direktorius.Kunigas Rua taip pat nusipelnęs pertvarkant Marijos Krikščionių Pagalbos baziliką Turine – ji meistriškai praplėsta nepažeidžiant kun. Bosko statytos bazilikos.
Dera prisiminti, jog mūsų vietinio centro globėjas, kun. Antanas Skeltys, iš jo gavo sutaną ir sudėjo įžadus į šio palaimintojo rankas. Kunigas Rua tikrai daug nusipelnęs Saleziečių Šeimai Lietuvoje, nes galvojo apie mūsų šalį, mąstė, kaip lietuviai galėtų noviciatą eiti ne su kitataučiais, bet turėti savo kalba ir papročiais paremtą ruošimąsi.
Visi prašykime palaimintojo kunigo Mykolo užtarimo sau, kad būtume ištikimi savo pašaukimui.
Palaimintasis Mykolai Rua, melski už mus!

Martynas Povylaitis ASC

Susitikimai su Šventuoju Tėvu

. Naujienos | 0

Šiais metais turėjome ypatingas dvi rugsėjo dienas, t. y. 22-23 d. Nepaprastos jos buvo ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visai Lietuvai. Mus aplankė Popiežius Pranciškus! Suvokiame, kokia tai didelė Dievo dovana ir palaima mūsų tautai!

Dalyvavome susitikimuose su Šv. Tėvu Vilniuje ir Kaune. Į Vilnių keliavome su dideliu jaunimo būriu, kurių pakili ir džiugi laukimo nuotaika nugalėjo jų nuovargį, nepatogumus, dienos žvarbą. Jaunimą palietė Popiežiaus Pranciškaus paprastumas, jo siunčiamos žinios aiškumas. Karolina dalinosi, kad Šv. Tėvo kalba jai buvo suprantama, paprasta, aiški, nenuobodi. Justinai labiausiai įsiminė, kad Popiežius kvietė jaunus žmones prisiminti savo tautos istoriją, ieškoti vienybės tarpusavyje. Ją taip pat palietė tai, kad  Popiežius Pranciškus kalboje minėjo lietuvišką realybę: krepšinio komandas, mūsų upių pavadinimus, mūsų tautos istoriją. Tai toks artimas ir savas žmogus!

Ne ką mažiau  svarbūs Popiežiaus žodžiai buvo ir mums, seserims. Jo kalba Šv. Mišių metu ir Kauno arkikatedroje bazilikoje – puiki galimybė peržiūrėti savo asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą, mūsų kasdienybės prioritetus, kad Šv. Tėvo žodžiai taptų gyvenimu.