Gailestingumo Motinos atlaidai

. Naujienos | 0

Lapkričio 17 d. ses. Jolanta FMA kartu su Kaišiadorių parapijos jaunimo grupe dalyvavo Aušros Vartų švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidų jaunimo dienoje. Dienos pradžia prasidėjo savanoryste socialiniame centre „Betanija“, kur visi išgyvenome stiprią brolystės ir artimo meilės patirtį. Po to klausėmės kun. Mozės konferencijos „Ar aš esu vargšas?“, bandėme asmeniškai atsakyti į šį klausimą. Giesmėmis šlovinome Viešpatį Švč. Sakramente. Visi grįžome į namus kupini stiprių išgyvenimų ir pamąstymų.

Dienos centro vaikai nesnaudžia

. Naujienos | 0

Mūsų dienos centro vaikai laisvalaikiu tikrai nenuobodžiauja. Spalio pabaigoje jie turėjo puikią išvyką į “Batutų parką”. Šią išvyką organizavo  VŠĮ “Gyvenimo vartai”, kuri visus metus vykdė projektą, remiantį VDC vaikų užimtumą. O lapkričio 8 dieną Dienos centro  rėmėjas Andrius Buteikis (šiuo metu besiruošiantis tapti  saleziečių bendradarbiu) organizavo vaikams išvyką į “Kartlandą”. Ten vaikai pirmą kartą mokėsi važinėti kartingais. Jiems pramogą organizavo “Katrlando” vadovai ir darbuotojai.  Vaikai buvo labai patenkinti: akys didelės, dėmesys sukoncentruotas, o širdis daužosi ir yra pilna laimės. Bet prasidėjęs nuotykių lapkritis tuo nesibaigė.

Lapkričio 9 dieną Dienos centre buvo šv. Martyno šventė. Vaikai gamino žibintus, kuriuos parsinešė į namus kaip ženklą, jog turi nešti Jėzaus šviesą, taip kaip darė  šv. Martynas. Sekančią dieną vaikams VŠĮ “Gyvenimo vartai” padovanojo  išvyką į kiną “Spragtukas ir keturios karalystės”.  Filmas vaikams labai patiko. Jie noriai dalijosi įspūdžiais,
Lapkričio pirmoji pusė tikrai buvo aktyvi, įdomi ir prasminga.  O kokia bus antroji lapkričio pusė? Pasidalinsime:)

Palaimintasis Artemide Zatti

. Naujienos | 0

Šiandien, lapkričio 13 d. minimas brolis salezietis, medikas ir slaugytojas Artemide Zatti. Gim. 1880 m. spalio 12 d. Nuo pat mažens buvo pratinamas prie darbo ir aukos. 1897 m. lankė saleziečių parapiją. Ten daugiau sužinojo apie kun. Bosko. Panoro tapti saleziečiu, bet slaugydamas vieną ligonį pats suserga. Pasveikęs visą savo gyvenimą skiria ligonių slaugymui. Vadovauja ligoninėms, tampa diplomuotu vaistininku ir slaugytoju. 1908 m. tampa broliu saleziečiu  (ne kunigu). Argentina buvo jo nepaliaujamo apaštalavimo žemė. Tęsiasi tolimesnis jo maldos, tarnystės ir vargo pripildytas gyvenimas iki 1951 m. kovo 15 d., kada miršta nuo nepagydomos ligos. Jo palaikai ilsisi saleziečių koplyčioje Viedmoje. Popiežius Jonas Paulius II 2002 m. balandžio 14 d. brolį Artemide Zatti paskelbė Palaimintuoju.

Viešpatie, per Palaimintojo Artemide Zatti užtarimą , prašome, kad vis daugiau jaunuolių išdrįstų Tave sekti iš arčiau.