Mėnuo iki šv. Kalėdų

. Naujienos | 0

Šeštadienį pas mus rinkosi mažieji bendruomenės draugai. Nusprendėm kartu pasiruošti šv. Kalėdoms, kad jos būtų kitokios, nuoširdžios, pilnos gerų darbų ir šypsenos. Apie adventą ir adventinį vainiką mums labai įdomiai papasakojo kun. Mindaugas. Vaikai įdėmiai klausėsi, o paskui uždavinėjo kunigui rimtus ir įdomius klausimus. Po to sekė ir kita veikla: malda, filmukas, pasidalijimas, kalėdinių žvakučių darymas ir, ,žinoma, nebuvo apseita be žaidimų. Susitikimo pabaigoje vaikai nuoširdžiai dalijosi kas jiems labiausiai patiko. Patricijai  įsiminė, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir jis neturi būti, kaip visi. Danielė džiaugėsi, kad Dievas myli mus tokius, kokie esame. Tuo tarpu Simui ir Kamilei labiausia patiko puošti žvakutes.

Kiekvienas iš jų sugrįžo į namus su adventiniu kalendoriumi, savo kurta žvakute ir, žinoma, su dideliu troškimu, kad ateinančios Kalėdos būtų kitokios.

Gailestingumo Motinos atlaidai

. Naujienos | 0

Lapkričio 17 d. ses. Jolanta FMA kartu su Kaišiadorių parapijos jaunimo grupe dalyvavo Aušros Vartų švč. M. Marijos Gailestingumo Motinos atlaidų jaunimo dienoje. Dienos pradžia prasidėjo savanoryste socialiniame centre „Betanija“, kur visi išgyvenome stiprią brolystės ir artimo meilės patirtį. Po to klausėmės kun. Mozės konferencijos „Ar aš esu vargšas?“, bandėme asmeniškai atsakyti į šį klausimą. Giesmėmis šlovinome Viešpatį Švč. Sakramente. Visi grįžome į namus kupini stiprių išgyvenimų ir pamąstymų.

Dienos centro vaikai nesnaudžia

. Naujienos | 0

Mūsų dienos centro vaikai laisvalaikiu tikrai nenuobodžiauja. Spalio pabaigoje jie turėjo puikią išvyką į “Batutų parką”. Šią išvyką organizavo  VŠĮ “Gyvenimo vartai”, kuri visus metus vykdė projektą, remiantį VDC vaikų užimtumą. O lapkričio 8 dieną Dienos centro  rėmėjas Andrius Buteikis (šiuo metu besiruošiantis tapti  saleziečių bendradarbiu) organizavo vaikams išvyką į “Kartlandą”. Ten vaikai pirmą kartą mokėsi važinėti kartingais. Jiems pramogą organizavo “Katrlando” vadovai ir darbuotojai.  Vaikai buvo labai patenkinti: akys didelės, dėmesys sukoncentruotas, o širdis daužosi ir yra pilna laimės. Bet prasidėjęs nuotykių lapkritis tuo nesibaigė.

Lapkričio 9 dieną Dienos centre buvo šv. Martyno šventė. Vaikai gamino žibintus, kuriuos parsinešė į namus kaip ženklą, jog turi nešti Jėzaus šviesą, taip kaip darė  šv. Martynas. Sekančią dieną vaikams VŠĮ “Gyvenimo vartai” padovanojo  išvyką į kiną “Spragtukas ir keturios karalystės”.  Filmas vaikams labai patiko. Jie noriai dalijosi įspūdžiais,
Lapkričio pirmoji pusė tikrai buvo aktyvi, įdomi ir prasminga.  O kokia bus antroji lapkričio pusė? Pasidalinsime:)