Pasninkas, kuris patinka Viešpačiui

. Naujienos | 0

Pasninkauk nuo kitų teisimo:
atrask Kristų, kuris gyvena juose.

Pasninkauk nuo įžeidžiančių žodžių:
prisipildyk gydančiais žodžiais.

Pasninkauk nuo nepasitenkinimo:
prisipildyk dėkingumu.

Pasninkauk nuo pykčių:
prisipildyk kantrumu.

Pasninkauk nuo pesimizmo:
prisipildyk krikščioniška viltimi.

Pasninkauk nuo nenaudingų rūpesčių:
prisipildyk pasitikėjimu Dievu.

Pasninkauk nuo skundimosi:
prisipildyk gyvenimo žavesiu!

Pasninkauk nuo atkaklaus spaudimo:
prisipildyk nepaliaujama malda.

Pasninkauk nuo kartėlio:
prisipildyk atleidimu.

Pasninkauk nuo savęs sureikšminimo:
prisipildyk rūpesčiu kitais.

Pasninkauk nuo nerimo:
įsipareigok skleisti  Dangaus Karalystę.

Pasninkauk nuo vengimo:
prisipildyk entuziastingu tikėjimu.

Pasninkauk nuo viso to, kas atskiria tave nuo Jėzaus:
prisipildyk visu tuo, kas prie Jo priartina!

Šaltinis: www.facebook.com/FAMIGLIA-SALESIANA-36558586724/

Vyresniosios metinis apsilankymas Lietuvos bendruomenėse

. Naujienos | 0
2019 vasario 18- 23 dienomis  seserų  saleziečių bendruomenėse lankėsi Čekijos – Lietuvos inspektorijos vyresnioji s. Jana Svobodova’ FMA  ir s. Zdenka Svedova’ FMA.
s. Jana Svobodova’ FMA mūsų bendruomenėse seserims skaitė konferenciją tema “Ištikimybė pašaukimui”.
Apsilankymo metu s. Jana SvobodovaFMA, lydima s. Ingos Rukaitės FMA, aplankė Kauno senamiestį, susipažino su klieriku Martynu Povylaičiu ASC, kuris jai pristatė Kauno kunigų seminarijos bažnyčią. Šioje bažnyčioje prieš komunizmo laikus dirbo broliai saleziečiai. Penktadienio popietę sesės aplankė Neveronių kapines, kuriose prieš metus buvo palaidota s. Birutė Demkutė FMA  ir meldėsi už ją.
Seserų iš Čekijos apsilankymai yra puiki galimybė pasidalinti patirtimi, padiskutuoti, išgyventi bendrystę.

Ar aš galiu būti šventas?

. Naujienos | 0
“Ar aš galiu būti šventas?”. Į šį klausimą bandėme atsakyti kartu su mūsų mažaisiais bendruomenės draugais. Susitikimo pradžioje paklausus, kas nori tapti šventu, niekas nekėlė rankos, nes atrodė tai  tikrai ne mums.  Tada  kartu bandėme išsiaiškinti, kas yra šventumas? Mums labai padėjo šv. Jono Bosko padrąsinimas, kad norint tapti šventu reikia gerai atlikti  savo pareigas ir būti linksmiems.   Mums labai padėjo suprasti šventumą ir šiais metais saleziečių sukurtas filmukas apie šventumą.
Po jo peržiūros pamatėme, kad ir mes galima būti šventais. O apsilankę mūsų Kaišiadorių katedroje ieškojome šventųjų paveikslų ir susipažinome su jais. Nesunku buvo surasti ir šv. Jono Bosko paveikslą, kuris įeinantį pasitinka ir išeinantį palydį.  Visi kartu pasimeldėme ir prašėme jo užtarimo.
Žinoma, kad susitikime netrūko ir žaidimų, linksmų užduočių.  Mūsų mažieji draugai išsinešė  su savimi ne tik saldainių, bet ir puikią nuotaiką, trokšimą būti šventais.