Su Marijos Krikščionių Pagalbos švente

. Naujienos | 0

Gegužės 24 d. saleziečių šeima visame pasaulyje mini Švč. M.Marijos Krikščionių Pagalbos šventę.

 

Penki faktai, kuriuos reikia žinoti apie Mariją Krikščionių Pagalbą

  • Pirmieji krikščionys iš Graikijos, Egipto, Antiochijos, Efeso, Aleksandrijos ir Atėnų Palaimintąją Mergelę Mariją vadino „Krikščionių Pagalba“.
  • Buvo prašoma Marijos Krikščionių Pagalbos užtarimo Lepanto ir Vienos kovose.
  • 1814 m. Napaleonas pasirašė savo atsisakymą, o 1815 m., kuomet Bažnyčia atgavo savo poziciją ir dvasinę galią, popiežius Pijus VII 24 gegužės įsteigė Marijos Krikščionių Pagalbos šventę, kad po įkalinimo įamžintų savo sugrįžimą į Romą.
  • Pamaldumą į Mariją Krikščionių Pagalbą ypatingai skleidė kun. Bosko. Jis Mariją pasirinko pagrindine Saleziečių šeimos, jos darbų globėja ir įkvėpėja.
  • 2015 m. popiežius Pranciškus savo apaštalinės kelionės į Turiną metu pasakė, kad jis taip pat buvo auklėjamas saleziečių mokykloje ir ten, dar vaikystės metais, išmoko mylėti Mariją Krikščionių Pagalbą.

Marija, Krikščionių Pagalba, melski už mus!

 

 

Motinos Marijos Dominykos šventė

. Naujienos | 0

Gegužės 13 d. švenčiame Šv. Marijos Dominykos Mazzarello šventę, kuri kartu su šv. J. Bosko įkūrė mūsų vienuoliją.

Ji mums primena:
„ Matau, kad kai kurie iš jūsų bažnyčioje meldžiasi su dideliu užsidegimu, bet yra ir tokių, kurie atsirėmę į suolus vos judina lūpas. Kiti, man atrodo, nesimeldžia, bet yra apimti nuobodulio, su apsnūdusia širdimi ir neturi jokio noro eiti pirmyn.
Pasitelkime gerąją valią, nors ir neturėdami to užsidegimo, stenkimės daryti tai, ką galime. Ryte po maldos visuomet dar lieka laiko iki Šventos Komunijos. Tai labai brangus laikas! Bet mes nemokame jo išnaudoti! Norime priimti Jėzų į savo širdį, tad išsilaisvinkime nuo tuščių minčių, mąstykime apie Jėzų, kuris padarė tiek daug stebuklų pasaulyje ir mokykimės Jį mylėti! Po to, kai Jį priėmėme , galvokime apie tai, kad mes savyje turime Dangų, dėkokime Jėzui iš visos širdies, visą dieną… Dėkokime už tą didžią malonę, kurią gavome. Matysite, nors ir pasitaikys kokių prieštaravimų, jei tik gerai meldėtės ryte, viską ištversite dėl Jėzaus meilės.“ (Maccono )

Šventoji Dominyka Mazzarello, melski už mus!

 

 

Šv. Dominyko Savio šventė

. Naujienos | 0

Gegužės 6 d. minime Šv. Dominyką Savio. Jis buvo  Šv. Jono Bosko auklėtinis. Gimė Italijoje, Riva dalyje, netoli Turino,  1842m. balandžio 2 d.

1854 m. spalio  2 d. Dominykas sutiko kun. Bosko.   Tuomet kun. Bosko  „atpažino jame Viešpaties Dvasią ir liko nustebęs dėl darbų, kuriuos Dievo malonė jau vykdė toje širdyje“.

Dominykas  Savio mirė 1857 m. kovo 9 d. (turėjo tik 15 metų), ramiai sušukdamas:“O! Kokius gražius dalykus matau…!“

Prašome jo užtarimo sau, o ypatingai vaikams ir jaunimui.

 

Šv.  Dominykai, kuris kunigo Bosko mokykloje

išmokai keliauti šventumo keliu,

padėk ir mums pamilti Jėzų ir Mariją

su tokiu apaštališku uolumu artimo išganymui,

kad  mes geriau trokštume mirti

negu nusidėti ir pasiekti  amžinąjį gyvenimą. Amen.