Dienos centro vaikų atostogos prie jūros

. Naujienos | 0
Liepos 5 – 9 dienomis grupelė vaikų iš Palemono vaikų dienos centro ilsėjosi Karklėje. Juos lydėjo s. Irutė Dovydaitytė FMA ir s. Inga Rukaitė FMA. Poilsio metu vaikai džiaugėsi jūros teikiamais malonumai, žaidė įvairius žaidimus, bendravo, meldėsi.

FMA inf.

s. Linai Minelgaitei FMA buvo įteiktas Šiluvos Dievo Motinos medalis

. Naujienos | 0

2018 06 24 d. Kauno arkivyskupijoje buvo švenčiama arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmė. Iškilmingų šv. Mišių Kauno arkikatedroje bazilikoje metu, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, klierikui Stasiui Blinstrubiui buvo suteikti diakono šventimai. Šv. Mišių pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo ses. Liną Minelgaitę FMA. Apdovanojimas jai įteiktas už nuoširdų Dievui pašvęstojo gyvenimo liudijimą, sielovadinę pagalbą Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje, rūpinimąsi vaikų parengimu Eucharistijos priėmimui ir ištikimybę Bažnyčiai.

 

 

 

 

Vaikų stovyklėlė

. Naujienos | 0

Birželio pabaigoje, Kaišiadoryse, turėjome džiaugsmingą, salezietišką vaikų dienos stovyklėlę, prie kurios įgyvendinimo prisidėjo ses. Jolanta, ses. Jurgita ir savanorės – animatorės. Jos metu netrūko juoko, linksmybių ir maldos. O kaipgi vasarą be vandens! Jis mus taipogi gaivino. Turiningai ir nuotaikingai praleidę laiką, išsiskyrėme su užsidegimu susibėgti ir sekančią vasarą.


s. Jurgita