Susitikimai su Šventuoju Tėvu

. Naujienos | 0

Šiais metais turėjome ypatingas dvi rugsėjo dienas, t. y. 22-23 d. Nepaprastos jos buvo ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visai Lietuvai. Mus aplankė Popiežius Pranciškus! Suvokiame, kokia tai didelė Dievo dovana ir palaima mūsų tautai!

Dalyvavome susitikimuose su Šv. Tėvu Vilniuje ir Kaune. Į Vilnių keliavome su dideliu jaunimo būriu, kurių pakili ir džiugi laukimo nuotaika nugalėjo jų nuovargį, nepatogumus, dienos žvarbą. Jaunimą palietė Popiežiaus Pranciškaus paprastumas, jo siunčiamos žinios aiškumas. Karolina dalinosi, kad Šv. Tėvo kalba jai buvo suprantama, paprasta, aiški, nenuobodi. Justinai labiausiai įsiminė, kad Popiežius kvietė jaunus žmones prisiminti savo tautos istoriją, ieškoti vienybės tarpusavyje. Ją taip pat palietė tai, kad  Popiežius Pranciškus kalboje minėjo lietuvišką realybę: krepšinio komandas, mūsų upių pavadinimus, mūsų tautos istoriją. Tai toks artimas ir savas žmogus!

Ne ką mažiau  svarbūs Popiežiaus žodžiai buvo ir mums, seserims. Jo kalba Šv. Mišių metu ir Kauno arkikatedroje bazilikoje – puiki galimybė peržiūrėti savo asmeninį ir bendruomeninį gyvenimą, mūsų kasdienybės prioritetus, kad Šv. Tėvo žodžiai taptų gyvenimu.

Salezietiška vasara

. Naujienos | 0

Birželio – rugpjūčio mėn. įvyko didis džiaugsmas saleziečių šeimoje: prie Vilniaus brolių saleziečių SDB, bei animatorių organizuojamų vaikų ir jaunimo stovyklų prisijungia ir salezietė ses. Jolanta FMA iš Kaišiadorių. Stovyklavietėje – sukurtoje namų aplinkoje, dvelkė salezietiška dvasia: džiaugsmas, kylantis iš buvimo kartu, juokas, pramogos, susiklausymas ir dėmesingumas vienas kitam bei nuoširdi bendrystės dvasia su Dievu ir šalia esančiu. Gyvenome lydimi kun. J. Bosko žodžių „Žaiskite, šokinėkite, darykite, ką norite, tik nenusidėkite“.

 

 

 

 


Seserys FMA

Piligriminė kelionė į Turiną

. Naujienos | 0
Birželio 25 –  liepos 4 dienomis saleziečių bendradarbiai, Kauno salezietiško dvasingumo gimnazijos "Vyturys" mokytojai ir Kauno Palemono parapijos parapijiečiai lydimi s. Liucijos Grybaitės FMA ir Kauno Palemono parapijos klebono kun. Renaldo Šumbrauskio vyko į Turiną. Piligriminės kelionės tikslas buvo geriau pažinti Šv. kun. Jono Bosco asmenį ir salezietišką dvasingumą. Kelionės metu piligrimai aplankė Šv. kun. Jono Bosco gimtinę ir Valdoko, salezietiško dvasingumo ir veiklos lopšį. Šioje patirtyje Turine keliauninkus lydėjo broliai saleziečiai Bruno Ferrero SDB ir Giuglio SDB. Kelionės metu piligrimai taip pat aplankė Milano katedrą, Certosa di Pavia esantį kartūzų vienuolyną, Gardos ežerą, Adrijos jūrą, Veneciją, Veroną ir Paduvą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FMA seserys inf.